Aktualności i opinie

Wyszukiwarka
..:: Formy zachowań seksualnych wśród studentów Akademii Medycznej w Gdańsku 139 ::..
Formy zachowań seksualnych wśród studentów Akademii Medycznej w Gdańsku 139
 

Karol Grabowski, Hubert M. Wichowicz, Wiesław Jerzy Cubała

Formy zachowań seksualnych wśród studentów Akademii Medycznej w Gdańsku  139

Sexual behaviours of medical students at the medical academy in Gdańsk  139

Streszczenie:

Celem pracy było zobrazowanie form współżycia seksualnego w grupie studentów wszystkich lat Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Gdańsku w zakresie ich aktywności, potrzeb oraz oczekiwań dotyczących życia seksualnego. Przebadano ankietowo grupę 340 studentów Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Gdańsku. Analizie poddano ankiety od 313 osób w wieku od 18 do 28 lat (195 kobiet oraz 118 mężczyzn). Była to grupa reprezentatywna dla badanej populacji ( test χ 2: p> 0,005 dla całej grupy i obu płci). Narzędziem badań był kwestionariusz opracowany przez autorów, przeznaczony do tego badania. Kwestionariusz zawierał pytania demograficzne, oceniające zachowania seksualne, potrzeby seksualne, stosowane metody antykoncepcyjne oraz oczekiwania dotyczące nauczania seksuologii jako odrębnego przedmiotu w obrębie programu studiów medycznych. W niniejszej pracy prezentujemy pytania dotyczące form współżycia seksualnego w badanej grupie. Zbadana grupa studentów AMG cechuje się wysokim stopniem wiedzy i praktyki w zakresie życia seksualnego. Rutynowo używane są środki antykoncepcyjnych, zwłaszcza metody cechujących się wyższą skutecznością. Preferowaną metodą antykoncepcji w grupie mężczyzn i w grupie kobiet jest prezerwatywa, a następnie hormonalne doustne środki antykoncepcyjne. Dominującym motywem decyzji w podjęciu współżycia było uczucie i fascynacja. W ocenie badanych głównym czynnikiem wpływającym pozytywnie na jakość życia seksualnego jest miłość, następnie wierność i zaspokojenie w sferze życia popędowego. Badana populacja cechuje się otwartością w stosowaniu form urozmaicających życie seksualne. Praca wskazuje na dużą rolę seksu w życiu i dość duży stopień zadowolenia z jakości swojego pożycia seksualnego.

Summary

Aim: The aim of this study was to illustrate sexual behaviours, needs and expectations as well as attitudes towards contraception among students of the Faculty of Medicine, Medical University of Gdańsk. Method: A group of 340 medical students aged 18 to 28 (195 females and 118 males) was examined with the questionnaire from October till December 2003. The examined group was representative for the investigated population (χ 2 test: p> 0.005 for the entire group and both sexes). 313 questionnaires were qualified for further analysis. The questionnaire applied was composed of three groups of questions: questions concerning relationships and associated sexuality, questions concerning attitudes towards various aspects of sexuality and a set of questions dedicated to the role of sexology in the medical curriculum and general medical practice. The presented paper deals with the forms of sexual behaviours and attitudes towards contraception. Results: The examined group is well educated in theoretical and practical aspects of sex-related phenomena. The efficient contraception methods are widely used in the examined population. A preferred form of contraception in the examined group is the use of condoms followed by oral contraceptives. The sexual initiation was mainly under the influence an emotional relationship. The examined individuals indicate love as the main factor positively influencing the quality of sexual life followed by partner's loyalty and sexual satisfaction. Conclusion: The examined population has a positive attitude towards alternative forms of sexual practices. The students perceive sex as an important aspect of their functioning and are satisfied with their sexual partners.

 

Lista artykułów w numerze :
Numer: 1
Tytuł: PSYCHIATRIA POLSKA 1/2006
Wydany: 2006-01-20
Lista wszystkich numerów: zobacz »