Aktualności i opinie

Wyszukiwarka
..:: Wydarzenia niekorzystne w okresie dzieciństwa a zaburzenia psychiczne w wieku podeszłym 129 ::..
Wydarzenia niekorzystne w okresie dzieciństwa a zaburzenia psychiczne w wieku podeszłym 129
 

Leszek Bidzan

Wydarzenia niekorzystne w okresie dzieciństwa a zaburzenia psychiczne w wieku podeszłym  129

Stressful events in childhood  and  psychiatric disorders in elderly  129

Streszczenie

Neurotrofiny wpływają na proces kształtowania się mózgu, przeżywalność neuronów i plastyczność sieci neuronalnej u dorosłego osobnika. Mózgowy czynnik (hormon) neurotopowy (Brain-derived neurotrophic factor - BDNF) odgrywa kluczową rolę w mechanizmie neuronalnej odpowiedzi na stres. Zmieniona odpowiedź BDNF na czynniki stresowe obecna jest w wielu chorobach neuropsychiatrycznych. Czynniki niekorzystne we wczesnych okresach rozwoju zmieniają ekspresję BDNF w hipokampie i innych strukturach mózgu i czynią organizm bardziej podatnym na zaburzenia psychiczne.

 Summary

Neurotrophins have been implicated in the regulation of development, neuronal survival, and adult synaptic plasticity. Brain-derived neurotrophic factor (BDNF) plays an important role in development, synapse remodelling and responses to stress and injury. Its abnormal expression has been implicated in many neuropsychiatric disorders. Adverse life events occurring early in development may alter the expression of brain-derived neurotrophic factor (BDNF) in the hippocampus and other brain areas and render the organism more vulnerable to psychiatric disorders.


 

Lista artykułów w numerze :
Numer: 1
Tytuł: PSYCHIATRIA POLSKA 1/2006
Wydany: 2006-01-20
Lista wszystkich numerów: zobacz »