Aktualności i opinie

Wyszukiwarka
..:: Zgłaszanie prac, Recenzje - Submissions Editorial System, Authors, Reviewers ::..

Autorzy składający prace, oczekujący na recenzję, wprowadzajacy poprawki,

oraz Recenzenci i członkowie Redakcji, proszeni są o zalogowanie poniżej:

Authors submitting papers, expecting reviews or submitting corrected papers,

and Reviewers and Editorial Staff, please log in below:  

www.editorialsystem.com/PiP