Aktualności i opinie

Wyszukiwarka
..:: Tom 11, Nr 4. Zima 2015. ::..

ISSN 1895-3166

Psychiatria i Psychoterapia 2015; tom 11, numer 4

Numer specjalny: Historia psychoanalizy

wersja pierwotna - elektroniczna

 

Czasopismo indeksowane w DOAJ, Erih Plus, Index Copernicus,

MNiSW 2015 6 pkt

 

Od Redakcji s. 2

 

Edyta Dembińska, Krzysztof Rutkowski

Wprowadzenie 3-11

 

Krzysztof Rutkowski, Edyta Dembińska

Nota redakcyjna 12-13

 

Karol de Beaurain

O symbolu i psychicznych uwarunkowaniach jego powstania u dziecka 14-20

 

Ludwik Jekels

Kilka uwag do nauki o popędach 21-26

 

Ludwika Karpińska

Przyczynki do psychopatologii życia codziennego 27-32

 

Ludwika Karpińska

Przyczynek do analizy "pozbawionych sensu" słów we śnie 33-43

 

Jan Nelken

Psychologiczne badania chorych na dementia praecox. Przypadek Friedy F. 44-65

 

Jan Nelken

Analityczne obserwacje fantazji schizofrenika 66-135

 

Jan Nelken

O schizofrenicznym rozkładzie wyrazów 136-144

 

                                                              Aneks

Sandor Ferenczi

Odnośnie ontogenezy symboli 145-149

 

Victor Tausk

Krytyka i referaty. J. Nelken: Analityczne obserwacje fantazji schizofrenika 150-156

 

Carl Gustav Jung

Uwaga do krytyki Victora Tauska pracy Jana Nelkena (nota bibliograficzna) 157