Aktualności i opinie

Wyszukiwarka
..:: Tom 5, Nr 1-2. Wiosna-Lato 2009 ::..

 

Copyright Ó Psychiatria i Psychoterapia

ISSN 1895-3166

Punktacja Ministerstwa Nauki: 3 pkt

czasopismo indeksowane w Index CopernicusTM

ICV za rok 2007 wynosi obecnie 3.05 pkt

 


Szanowni Czytelnicy,

 

Zapraszamy do lektury wiosenno-letniego numeru naszego kwartalnika. Zamieszczamy w nim interesujący artykuł Ewy Zalewskiej podnoszącej kwestię stosowania testów psychologicznych w Polsce w tym m.in. często mało znanego ograniczenia wynikającego z praw autorskich i licencyjnych do poszczególnych narzędzi oraz nawiązującej do trwającej od lat dyskusji o wyłącznych uprawnieniach psychologów do prowadzenia diagnostyki narzędziami psychometrycznymi.

Kolejna polska praca na naszych łamach to, zaprezentowana przez Dominikę Berent i Współautorów, próba analizy palącego problemu pojawiającego się niestety coraz częściej także w mediach: sytuacji zagrożenia personelu agresją na psychiatrycznych izbach przyjęć.

Prezentujemy Państwu także (dokonany bez naruszenia praw autorskich) przekład kolejnej, niezwykle interesującej i bardzo obszernej pracy kazuistycznej z zakresu psychoterapii. Paul W. Clement, terapeuta z ponad 40 letnią praktyką kliniczną, opisuje w niej przebieg i efekty ustrukturyzowanej, wieloaspektowej terapii pacjentki z wieloma diagnozami i głównym rozpoznaniem zaburzenia obsesyjno-kompulsywnego. W tym numerze przedstawiamy część pierwszą tej interesującej a zarazem obszernej publikacji.

W niniejszym numerze czasopisma można także znaleźć sprawozdanie z dorocznej konferencji Society for Psychotherapy Research w tym roku odbywającej się bardzo, bardzo daleko: na półkuli południowej, w Santiago de Chile.

 

Jak zawsze zapraszamy Państwa do publikacji na naszych łamach.

 

Michał Mielimąka                  Katarzyna Klasa                   Jerzy A. Sobański

Redaktor                                            Sekretarz Redakcji                             Redaktor Naczelny

 

 


Spis treści        


Artykuł 1.      tutaj: WERSJA PDF
Ewa Zalewska  TESTY PSYCHOLOGICZNE - STANDARDY DOSTĘPNOŚCI I LEGALNOŚCI W POLSCE, WIELKIEJ BRYTANII I USA.
http://www.psychiatriapsychoterapia.pl/?a=articles_show&id=962 

Artykuł 2.     tutaj: WERSJA PDF
Dominika Berent, Oskar Pierchała, Antoni Florkowski, Piotr Gałecki  AGRESJA PACJENTÓW WOBEC PERSONELU MEDYCZNEGO IZBY PRZYJĘĆ SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO.

http://www.psychiatriapsychoterapia.pl/?a=articles_show&id=963  

Artykuł 3.     tutaj: WERSJA PDF
Paul W. Clement OPOWIEŚĆ O HOPE. SKUTECZNA TERAPIA ZABURZENIA OBSESYJNO-KOMPULSYJNEGO. CZĘŚĆ PIERWSZA.

http://www.psychiatriapsychoterapia.pl/?a=articles_show&id=964  

Artykuł 4.     tutaj: WERSJA PDF
Michał Mielimąka  SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI SOCIETY FOR PSYCHOTHERAPY RESEARCH 40TH ANNUAL MEETING, SANTIAGO, CHILE 2009.

http://www.psychiatriapsychoterapia.pl/?a=articles_show&id=965  


PSYCHIATRIA I PSYCHOTERAPIA

Czasopismo Internetowe Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

Redaktor Naczelny       Editor-in-charge        Jerzy A. Sobański, Polska

Sekretarz Redakcji       Executive Editor        Katarzyna E. Klasa, Polska

Redaktor                        Editor                           Michał Mielimąka, Polska

Kontakt z redakcją       Contact address         molocko@poczta.fm

Katedra Psychoterapii Collegium Medicum UJ,

ul. Lenartowicza 14, 31-138 Kraków, POLSKA

tel.: 004812 6331203, 6337216,  fax 004812 6334067

Wydawca                   Publisher                  Komitet Redakcyjno-Wydawniczy

Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego,

ul. Lenartowicza 14, 31-138 Kraków, POLSKA

tel.: 004812 6331203, 6337216,  fax 004812 6334067

psych@kom-red-wyd-ptp.com.pl

www.kom-red-wyd-ptp.com.pl

contact person Jerzy A. Sobański

Prawa autorskie           Copyright                 Komitet Redakcyjno-Wydawniczy

Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

Organ założycielski      Supporting body        Polskie Towarzystwo Psychiatryczne

Finansowanie              Funding body            Komitet Redakcyjno-Wydawniczy

Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

Indeksacja                  Abstracting information  Index CopernicusTM  

 http://www.indexcopernicus.com/