Aktualności i opinie

Wyszukiwarka
..:: Ocena stanu narządu żucia w bulimii 109 ::..
Ocena stanu narządu żucia w bulimii 109
 

Elżbieta Paszyńska, Honorata Limanowska-Shaw, Agnieszka Słopień, Andrzej Rajewski

Ocena stanu narządu żucia w bulimii  109

Evaluation of oral health in bulimia nervosa  109

Streszczenie

Cel pracy: Badania miały na celu ocenę kliniczną uzębienia u pacjentów z rozpoznaniem bulimii psychicznej, stosujących metody przeczyszczające. Metoda: Badaniu poddano 32 pacjentki w wieku od 17 do 29 lat leczone w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Akademii Medycznej w Poznaniu, u których rozpoznano bulimię psychiczną. Grupę porównawczą stanowiło 31 zdrowych ochotniczek płci żeńskiej, w wieku od 18 do 36 lat. U wszystkich badanych osób przeprowadzono podczas badania klinicznego ocenę higieny jamy ustnej oraz uzębienia. Do oceny stanu zdrowia jamy ustnej użyto następujących wskaźników epidemiologicznych: PlI, OHI-S, DMFT i DMFS, TWI. W obu grupach przeprowadzono badanie przepływu śliny mieszanej i oznaczenie wartości pH. Wyniki: Stwierdzono zwiększoną retencję płytki bakteryjnej w grupie chorych oraz występowanie zmian o charakterze erozji szkliwa, których nie obserwowano w grupie kontrolnej. Ponadto w grupie badanej stwierdzono większą intensywność próchnicy. Szybkość wydzielania śliny całkowitej w spoczynku, jak i po stymulacji były niższe w grupie badanej. Mimo, że wartości pH mieściły w granicach normy, były niższe od grupy osób zdrowych. Wnioski: U chorych z bulimią psychiczną występują zmiany charakterystyczne dla erozji szkliwa. Towarzyszy im wyższy wskaźnik retencji płytki bakteryjnej, zaburzenia wydzielania śliny oraz występowanie próchnicy zębów. Otrzymane wyniki badań wskazują na konieczność opracowania programu profilaktyczno-leczniczego, a także współpracy lekarza stomatologa z osobami zajmującymi się terapią chorych na bulimię w celu poprawy diagnostyki i leczenia tej choroby.

Summary

The aim of the study was to evaluate the dental status of bulimics with self inducing vomiting. Methods: 32 bulimic female patients aged between 17 to 20, who were in need of hospitalization in the Department of Psychiatry, Poznań University of Medical Sciences, were compared to 31 age and sex matched healthy controls aged between 18 to 36. For each subject dental examination including calculation of caries, erosion and oral hygiene indexes: PlI, OHI-S, DMFT and TWI was performed. In both groups salivary flow and pH of the whole saliva were measured. Results: Bulimics manifest a significantly higher retention of dental plaque and also higher frequency of enamel erosion, which were not present among controls. Additionally bulimics had more intense caries. Stimulated and resting salivary flow were poor, although they had the lowest pH values but within the normal range. Conclusion: Patients with bulimia nervosa showed a higher number and severity of enamel erosion. There is also the high difference in amount of dental plaque, caries and changes in salivary secretion. These results highlight a need for close cooperation between the dentist and the patient's physician, which will then improve the diagnosis and treatment of this disease.

 

Lista artykułów w numerze :
Numer: 1
Tytuł: PSYCHIATRIA POLSKA 1/2006
Wydany: 2006-01-20
Lista wszystkich numerów: zobacz »