Aktualności i opinie

Wyszukiwarka
..:: Zastosowanie gabapentyny (GBP) w leczeniu lęku napadowego - opis przypadku 1061 ::..
Zastosowanie gabapentyny (GBP) w leczeniu lęku napadowego - opis przypadku 1061
 
Bożena Śpila, Agnieszka Szumiało
Zastosowanie gabapentyny (GBP) w leczeniu lęku napadowego - opis przypadku 1061
Gabapentin (GBP) in panic disorders - case report 1061
Streszczenie
Gabapentyna (GBP) należy do grupy leków przeciwdrgawkowym. Strukturalnie jest podobna do
kwasu gamma-aminomasłowego i jest uważana za ośrodkowo działający analog GABA. Stosowana
jest głównie jako lek przeciwpadaczkowy. Stale wzrasta jednak liczba doniesień o jej skuteczności w
leczeniu zaburzeń psychicznych.
Cel pracy: przedstawiono opis przypadków wspomagającego leczenia gabapentyną 6 pacjentów z
ciężkim nasilenie lęku napadowego.
Grupa badana: opisano 6 pacjentów ( 5 kobiet i 1 mężczyzna, średnia wieku 44,2 lata), leczonych w
terapii skojarzonej gabapentyną, w dawce średniej 300mg/dobę i średnio przez 196 dni. Metoda:
Pacjentów diagnozowano przy użyciu kryteriów badawczych według ICD 10 oraz M.I.N.I 5.0.0
Wyniki i wnioski: U wszystkich leczonych chorych nie zaobserwowano skutków ubocznych, zaś
dołączenie GBP przyniosło poprawę stanu klinicznego. U 4 na 6 pacjentów po 6 miesiącach nastąpiła
pełna poprawa i w ciągu roku nie obserwowano nawrotów napadów paniki mimo przerwania leczenia.
Przedstawione opracowanie przypadków potwierdza możliwość skutecznego leczenia gabapentyną w
ciężkich napadach lęku.
Summary
Gabapentin is an anticonvulsant structurally similar to gamma - amino- butyric acid considered as the
central acting GABA- analogue. It is used mostly as an antiepileptic agent. A constantly growing
number of studies refer to its efficacy in the treatment of psychiatric disorders. Aim: To audit the
effectiveness of the gabapentin used as adjunctive treatment of intensified panic disorder. Material: 6
patients (5 women, 1 man, of mean age 44.2 years) treated with gabapentin in combined therapy of a
mean dose 300 mg/d, lasting on average 196 days.
Method: Patients were diagnosed using research criteria based on the ICD-10 and M.I.N.I.5.0.0.
Results and conclusion: Adverse events were not observed and an addition of gabapentin into
treatment brings improvement of the clinical condition. Complete amelioration was detected in 4 of
the 6 patients. In one single year of observation panic disorder relapses were not observed even though
there was a discontinuation of treatment. The presented case reports show a possibility of successful
treatment with gabapentin in severe panic disorders.
 

Lista artykułów w numerze :
Numer: 6
Tytuł: PSYCHIATRIA POLSKA 6/2006
Wydany: 2007-01-01
Lista wszystkich numerów: zobacz »