Aktualności i opinie

Wyszukiwarka
..:: Sprawozdanie z konferencji Funkcje poznawcze a farmakoterapia. ::..
Sprawozdanie z konferencji Funkcje poznawcze a farmakoterapia.
 

ISSN 1895-3166

PSYCHIATRIA I PSYCHOTERAPIA. 2007; Tom 3, Numer 4: artykuł 4.

 

Katarzyna Klasa, Jerzy A. Sobański   I OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA Z CYKLU NOWOCZESNA DIAGNOSTYKA W PSYCHIATRII. Funkcje poznawcze a farmakoterapia. 13-15 grudnia 2007, Wisła. 

 

W dniach 13-15 grudnia 2007r., w Wiśle, w Hotelu Gołębiewski, odbyła się I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa z cyklu Nowoczesna diagnostyka w psychiatrii, której tematem były" Funkcje poznawcze a farmakoterapia."  Rada naukowa Konferencji, pod przewodnictwem prof. Ireny Krupki-Matuszczyk zaproponowała niezwykle interesujący i urozmaicony program naukowy, natomiast sprawny przebieg tego wydarzenia naukowego zapewnił Komitet Organizacyjny, któremu przewodniczył dr Maciej Matuszczyk.

W słowie wstępnym pamiętnika konferencyjnego  prof. Krupka-Matuszczyk zwraca uwagę na konieczność uwzględniania deficytów poznawczych w  zaburzeniach psychicznych i neurologicznych, jako istotnego elementu ich obrazu, wskaźnika prawidłowości postępowania terapeutycznego, jak również czynnika pozwalającego na ocenę rokowania.

Można bez wahania stwierdzić, że przekonanie to znalazło odbicie w programie konferencji, na który składały się zarówno wykłady przeglądowe oraz przedstawiające wyniki badań, bogata oferta warsztatów, pozwalających na zapoznanie się z najnowszymi metodami badania funkcji poznawczych, jak i ciekawa oferta wystawiennicza.

Z uwagi na wielość interesujących wykładów, ograniczymy się tu do wymienienia tytułów sesji, zachęcając Czytelników do zapoznania się ze szczegółowymi abstraktami prac, dostępnymi u Organizatorów: zaburzenia poznawcze w schizofrenii, funkcje poznawcze a farmakoterapia w schizofrenii, zaburzenia funkcji poznawczych w wybranych schorzeniach neurologicznych, zaburzenia poznawcze w chorobach afektywnych, zaburzenia poznawcze w chorobach somatycznych, problematyka funkcji poznawczych w zaburzeniach wieku rozwojowego, techniki funkcjonalnego badania czynności OUN, neuroobrazowanie a funkcje poznawcze, "Tabletki dla opornych", schizofrenia pod kontrolą - compliance warunkiem koniecznym sukcesu, wpływ farmakoterapii na funkcje poznawcze w wybranych schorzeniach psychicznych, znaczący krok naprzód w leczeniu depresji; varia (w tym wystąpienia gości z zagranicy).

Spośród warsztatów szczególnie ciekawym, zarówno ze strony merytorycznej, jak i technicznej, był warsztat prof. Aliny Borkowskiej i współpracowników, umożliwiający zapoznanie się z baterią ponad 30 nowoczesnych testów komputerowych służących ocenie sprawności szerokiego spektrum funkcji poznawczych, zatytułowany "CogTest Battery w ocenie funkcji poznawczych". Z punku widzenia codziennej praktyki klinicznej, niezwykle interesujący był także warsztat przedstawicielki Pracowni Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Wydziału Psychologii UW, Joanny Stańczak, która zarówno przedstawiła bieżącą ofertę i plany Pracowni w zakresie wprowadzania do użytku w Polsce nowych narzędzi diagnostycznych, jak i sytuację prawną praktyki stosowania nie zawsze zgodnie z prawem autorskim wielu popularnych w naszym kraju testów psychologicznych. Autorka ta opracowała także zamieszczony w pamiętniku konferencyjnym jako materiały dodatkowe artykuł "Co nowego w diagnozie klinicznej? Przegląd metod".

Atmosferę wymiany intelektualnej wspomagała, jak wspomniano, sprawna obsługa techniczna, komfortowe warunki goszczącego Konferencję hotelu, jak również towarzyszący uczestnikom grudniowy, górski śnieg.

Zamykając Konferencję, prof. Krupka-Matuszczyk podsumowując jej przebieg i dziękując uczestnikom i współpracownikom, zaprosiła na kolejne organizowane przez Katedrę i Klinikę Psychiatrii i Psychoterapii ŚUM, w dniach 11 - 13 grudnia 2008 w Wiśle, spotkanie naukowo-szkoleniowe z cyklu Nowoczesna diagnostyka w psychiatrii, którego tematem będzie "Farmakoterapia, psychoterapia - jeden cel, dwie drogi". 

 

 

Lista artykułów w numerze :
Numer: 4
Tytuł: PSYCHIATRIA I PSYCHOTERAPIA. Tom 3, Nr 4. Zima 2007
Wydany: 2007-12-29
Lista wszystkich numerów: zobacz »