Aktualności i opinie

Wyszukiwarka
..:: Edward Messner PSYCHIATRIA POLITYCZNA. PSYCHIATRA NA OBIERALNYM URZĘDZIE PUBLICZNYM ::..
Edward Messner PSYCHIATRIA POLITYCZNA. PSYCHIATRA NA OBIERALNYM URZĘDZIE PUBLICZNYM
 

ISSN 1895-3166

PSYCHIATRIA I PSYCHOTERAPIA. 2006; Tom 2, Numer 3: artykuł 2.

 

Reprinted with permission from the American Journal of Psychiatry, American Psychiatric Publishing, Inc. Copyright 1973. All rights reserved. Permission is granted for the use of this material in Psychiatria i Psychoterapia webjournal only. Permission must be requested from American Psychiatric Publishing, Inc. for any further use of this material. Przedruk i przekład za zgodą American Journal of Psychiatry, American Psychiatric Publishing, Inc. Copyright 1973. Wszystkie prawa zastrzeżone. Zgoda dotyczy użycia niniejszego materiału wyłącznie w czasopismie internetowym Psychiatria i Psychoterapia. Wszelkie inne wykorzystanie niniejszego materiału wymaga zwrócenia się do American Psychiatric Publishing, Inc.

 

Edward Messner

PSYCHIATRIA POLITYCZNA. PSYCHIATRA NA OBIERALNYM URZĘDZIE PUBLICZNYM

POLITICAL PSYCHIATRY. THE PSYCHIATRIST IN ELECTIVE PUBLIC OFFICE

 

Słowa klucze: psychiatria, urząd publiczny, wybory, komitet rodzicielski, szkoła

Keywords: psychiatry, public office, election, school committee, school

 

Abstract:

The author attempts to show that elected public officials encounter numerous opportunities for action favoring the prevention of psychiatric disorders and the promotion of mental vigor. He demonstrates that preventive measures are compatible with and usually exemplify discharging the duties of public office thoroughly and effectively. The observations of the author, a psychiatrist who was elected to the school committee in his town, are made from first-hand experience and might be viewed as representing a political microcosm.

 

Streszczenie:

Autor stara się wykazać, że osoby wybrane na stanowiska publiczne napotykają na liczne okazje do podjęcia działań o charakterze prewencji zaburzeń psychicznych i promocji zdrowia psychicznego. Pokazuje, że działania prewencyjne są kompatybilne z pełnieniem funkcji publicznej i często stanowią przykład pełnienia jej w sposób staranny i efektywny. Obserwacje autora, psychiatry wybranego do komitetu szkolnego w swoim mieście, stanowią osobiste doświadczenie i uważać można je za ilustrację politycznego mikrokosmosu.

 

W ZWIĄZKU Z UPŁYWEM TRZECH MIESIĘCY PREZENTACJI PEŁNEGO TEKSTU NINIEJSZEGO ARTYKUŁU PRZESTAJE ON BYĆ DOSTĘPNY NA ŁAMACH NASZEGO CZASOPISMA (WARUNKI UDOSTĘPNIENIA PRZEZ WYDAWCĘ). 

Oryginalny tekst ukazał się w Am. J. Psychiatry. 1973; 130, 3: 283-285.

Tłumaczenie za zgodą autora i wydawcy Jerzy A. Sobański, redakcja tekstu Katarzyna Klasa.

 

Redakcja 

 

Lista artykułów w numerze :
Numer: 3
Tytuł: PSYCHIATRIA I PSYCHOTERAPIA. Tom 2, Nr 3. Jesień 2006
Wydany: 2006-10-02
Lista wszystkich numerów: zobacz »