Aktualności i opinie

Wyszukiwarka
..:: Załącznik 1. do artykułu 2: Psychiatria i Psychoterapia 2009, Tom 5, Nr 3-4. ::..
Załącznik 1. do artykułu 2: Psychiatria i Psychoterapia 2009, Tom 5, Nr 3-4.
 

Załącznik 1: Ankieta oceny problemów dorosłych (Adult Problems Checklist)*

 

Imię i nazwisko:________ _________  Data:

Osoba wypełniająca ankietę: _____________________

 

Proszę określ Twoje obawy dotyczące dorosłego, którego dotyczy ta ankieta przez wpisanie numeru w odpowiednie pole obok problemu stosując skalę przedstawioną poniżej. Pola przy problemach, które w odniesieniu do tej osoby nie wzbudzają twoich obaw pozostaw puste.

 

8- niewielkie obawy ale nie zastanawiałem/am się nad zasięgnięciem pomocy w tej sprawie

7- niewielkie obawy lub myślałem/am o zasięgnięciu pomocy w tej sprawie

6- średnio nasilone obawy lub ktoś zachęcał mnie do zasięgnięcia pomocy w tej sprawie

5- poważne obawy lub kilka osób zachęcało mnie do zasięgnięcia pomocy w tej sprawie

4- główne źródło obaw lub wiele osób zachęcało mnie do zasięgnięcia pomocy w tej sprawie

3 - niezdolność do funkcjonowania lub jestem całkowicie niezdolny do zrobienia tego, co należałoby stosownie do wieku w tej sytuacji

2 - okresowe zagrożenie wyrządzenia krzywdy sobie lub innym

1 - stałe zagrożenie wyrządzenia krzywdy sobie lub innym

 

 

 

Podejmowanie działania bez zastanowienia (nadaktywny/a lub impulsywny/a)

Problemy z prawem

Zachowanie agresywne

Samotność

Spożywanie alkoholu

Kłamliwość

Gniew

Zawiązywanie lub utrzymywanie przyjaźni

Lęk, Napięcie, Zamartwianie

Małżeństwo

Apetyt

Pamięć

Kłótliwość

Wahania nastroju

Złe sny lub koszmary senne

Ból

Bycie ignorowanym lub opuszczanym

Napady paniki

Dokuczliwe, nawracające myśli

Relacja rodzic-dziecko

Obciążające zdarzenie traumatyczne

Skupienie uwagi/koncentracja

Tyranizowanie lub grożenie innym

Perfekcjonizm

Kariera

Niezwykłe przyzwyczajenia lub rytuały

Zagubienie

Planowaniu lub organizacja pracy

Krytyczny w stosunku do siebie

Odkładanie na później

Niszczenie własności

Niepokój

Jedzenie

Smutek/depresja

Poziom energii

Satysfakcja z życia

Rodzina

Widzenie lub słyszenie dziwnych rzeczy

Strach lub fobie

Zachowania autoagresywne (samookaleczenia) lub samobójstwo

Uczucie, że nie jest się sobą

Zachowania seksualne (również odpowiadanie na zachowania seksualne)

Nerwowość, niepokój ruchowy, "wiercenie się"

Nieśmiałość

Bójki

Senność

Sytuacja finansowa

Umiejętności społeczne

Żal, smutek, żałoba

Wsparcie społeczne (rodzina i przyjaciele)

Wina lub wstyd

Kradzież

Problemy zdrowotne

Osobliwe, dziwaczne, tajemnicze zachowania

Nielegalne leki, narkotyki lub inne substancje

Podejrzliwość lub nieufność

Postępowanie wbrew prawu lub niezgodnie z prawem

Myślenie o samobójstwie

Wpływ problemów dorosłego na współmałżonka

Zaufanie do innych ludzi

Wpływ problemów dorosłego na dzieci

Stosowanie leków lub substancji dostępnych bez recepty

Drażliwość

Masa ciała

Obecność w pracy

Dobre samopoczucie

Wydajność w pracy

Inne

Satysfakcja z pracy

Inne

Brak zainteresowań/radości z życia

Inne

 

*Formularz 6.1 Ankieta oceny problemów dorosłych (Adult Problems Checklist). Źródło: Clement PW. Outcomes and Incomes. 1999 The Guilford Press. Zgodą na kopiowanie tego formularza objęte są wyłącznie osoby, które zakupiły książkę Outcomes and Incomes. Zgoda obejmuje wyłącznie użytek osobisty. Szczegóły na temat praw autorskich zamieszczone są w książce.

 

 

Lista artykułów w numerze :
Numer: 3
Tytuł: PSYCHIATRIA I PSYCHOTERAPIA. Tom 5, Nr 3-4. Jesień-Zima 2009
Wydany: 2009-12-26
Lista wszystkich numerów: zobacz »