Aktualności i opinie

Wyszukiwarka
..:: Ostatni numer ::..
Lista artykułów w tym numerze:

lista wszystkich numerów »
 
Psychiatria i Psychoterapia Tom 8, Nr 1-2. Wiosna-Lato 2012
 
numer: 1
wydany: 2012-08-30
 
 

 
 

Copyright © Psychiatria i Psychoterapia

ISSN_1895-3166

 

Punktacja Ministerstwa Nauki: 4 pkt p. wykaz czasopism

czasopismo indeksowane w Index CopernicusTM

ICV za rok 2011 wynosi 3,59 pkt

 

Szanowni Czytelnicy

W niniejszym numerze łączonym (Wiosna-Lato 2012), który powstał dosłownie dzięki zdwojonemu wysiłkowi Autorów i Recenzentów - zdwojonemu z uwagi na wdrożenie wymogu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczącego dwóch anonimowych i niezależnych recenzji każdej pracy - prezentujemy Państwu trzy artykuły: Grażyny Gołuchowskiej i Ewy Bartosiewicz-Dudek na temat interwencji kryzysowej w podejściu poznawczo-behawioralnym, Bernardy Berezy na temat złości, więzi i depresji, Ewy Waszkiewicz i Kornelii Zakrzewskiej-Wirkus na temat testu Rorschacha oraz cztery recenzje i jedno sprawozdanie z konferencji.

Z przyjemnością informujemy Państwa także o uzyskaniu w tym roku dwóch ważnych decyzji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jedna z nich dotyczy dofinansowania w ramach programu Index Plus, umożliwiającego lepszą promocję czasopisma, oraz jego upowszechnianie i umiędzynarodawianie obejmujące między innymi przekład dotychczasowych publikacji na język angielski. Druga to przyznanie naszemu czasopismu punktacji Ministerstwa (stosowanej przy parametrycznej ocenie jednostek naukowych), w obecnej edycji, po wprowadzeniu nowego systemu oceny, wynosi ona 4 pkt (inne czasopisma Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego uzyskały: Psychiatria Polska 15 pkt, Archives of Psychiatry and Psychotherapy 7 pkt, Psychoterapia 5 pkt).

Serdecznie zapraszamy do publikacji, licząc w konsekwencji na wzrost ich liczby oraz wspomnianej punktacji w kolejnych latach.

W związku z ukazaniem się (recenzowanej w ubiegłym numerze monografii M. Beisert "Pedofilia. Geneza i mechanizm zaburzenia"), ogłaszamy we współpracy z Wydawnictwem GWP konkurs na pierwszą cytującą tę monografię, pracę jaka ukaże się na naszych łamach - jej autor lub autorzy otrzymają egzemplarz monografii z dedykacją Pani Profesor Marii Beisert.

 

Jerzy A. Sobański, Katarzyna Klasa, Michał Mielimąka

 

Od redakcji - wersja pdf

cały numer - wersja pdf

 

Spis treści

s.4-13 wersja pdf

Grażyna Gołuchowska, Ewa Bartosiewicz-Dudek

INTERWENCJA KRYZYSOWA W PODEJŚCIU POZNAWCZO-BEHAWIORALNYM - TECHNIKI ORAZ STRATEGIA PROBLEM SOLVING.

 

s.14-20 wersja pdf

Bernarda Bereza

WYRAŻANIE ZŁOŚCI A WIĘŹ Z RODZICAMI W DEPRESJI. BADANIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W PSYCHOTERAPII.

 

s.21-36 wersja pdf

Ewa Waszkiewicz, Kornelia Zakrzewska-Wirkus

TEST RORSCHACHA W DIAGNOSTYCE KLINICZNEJ I BADANIACH MIĘDZYKULTUROWYCH

 

s.37-38 wersja pdf

Jerzy A. Sobański

RECENZJA: WITOLD SIMON. MOURNING THE PERSON ONE COULD HAVE BECOME. ON THE ROAD FROM TRAUMA TO AUTHENTICITY.

 

s.39-40 wersja pdf

Anna Bąk

RECENZJA KSIĄŻKI PT. "JAK WALCZYĆ Z UZALEŻNIENIAMI?", AUTORSTWA ANDRZEJA AUGUSTYNKA, WYDAWNICTWO ENGRAM DIFIN S.A. WARSZAWA 2011.

 

s.41-44 wersja pdf

Michał Mielimąka

RECENZJA KSIĄŻKI PT. "HIPNOZA W PSYCHOTERAPII",

AUTORSTWA JOSIE HADLEY I CAROLA STAUDACHERA.

 

s.45-46 wersja pdf

Jerzy A. Sobański

RECENZJA: "PSYCHIATRIA. AKTUALNOŚCI W ROZPOZNAWANIU I LECZENIU."

(RED. M. EBERT I WSP., RED. WYD. POL. A.GRZYWA)

 

s.47-49 wersja pdf

Jerzy A. Sobański

SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI INTENSIVE TRAINING WEEK, ISST.

KRAKÓW - OSIECZANY 2012


________________________________________________________________________

PSYCHIATRIA I PSYCHOTERAPIA

Czasopismo Internetowe Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

________________________________________________________________________

Redaktor Naczelny Editor-in-charge Jerzy A. Sobański, Polska

Sekretarz Redakcji Executive Editor Katarzyna E. Klasa, Polska

Redaktor Editor Michał Mielimąka, Polska

Redaktor językowy Language editor Anna Kolasińska, Polska

Redaktor statystyczny Statistical editor Maciej Sobański, Polska

Kontakt z redakcja Contact address molocko@poczta.fm

Katedra Psychoterapii Collegium Medicum UJ, ul. Lenartowicza 14, 31-138 Kraków, POLSKA

tel.: 004812 6331203, 6337216, fax 004812 6334067

________________________________________________________________________

Wydawca Publisher Komitet Redakcyjno-Wydawniczy PTP,

ul. Lenartowicza 14, 31-138 Kraków, POLSKA

tel.: 004812 6331203, 6337216, fax 004812 6334067

contact person Jerzy A. Sobański

________________________________________________________________________

Prawa autorskie Copyright Komitet Redakcyjno-Wydawniczy PTP

Organ założycielski Supporting body Polskie Towarzystwo Psychiatryczne

Finansowanie Funding body Komitet Redakcyjno-Wydawniczy PTP

Indeksacja Abstracting Index CopernicusTM

http://www.indexcopernicus.com/