Aktualności i opinie

Wyszukiwarka
..:: Katarzyna Klasa, Jerzy A. Sobański Sprawozdanie z Konferencji SNP Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, SNTR Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i SP Polskiego Towarzystwa Psychologicznego pt. Psychoterapia w Polsce - teraźniejszość i przyszłość. ::..
Katarzyna Klasa, Jerzy A. Sobański Sprawozdanie z Konferencji SNP Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, SNTR Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i SP Polskiego Towarzystwa Psychologicznego pt. Psychoterapia w Polsce - teraźniejszość i przyszłość.
 

ISSN 1895-3166

PSYCHIATRIA I PSYCHOTERAPIA. 2008; Tom 4, Numer 2-3: artykuł 4.


Katarzyna Klasa(1), Jerzy A. Sobański(1,2)

Sprawozdanie z Konferencji Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego pt. Psychoterapia w Polsce - teraźniejszość i przyszłość.


(1) Zakład Psychoterapii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

Kierownik Zakładu: dr hab. med. Krzysztof Rutkowski

(2) Pracownia Diagnostyki Zaburzeń Nerwicowych i Behawioralnych, Zakładu Psychoterapii, Katedry Psychoterapii Collegium Medicum UJ

Kierownik Pracowni: dr n. med. Jerzy A. Sobański

Kierownik Zakładu i p.o. Kierownika Katedry: dr hab. med. Krzysztof Rutkowski


W dniach 17-18 października 2008r, w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, odbyła się kolejna już konferencja współorganizowana przez trzy Sekcje Psychoterapii.
Celem konferencji było pogłębienie wiedzy uczestników w zakresie wyzwań, paradygmatów i modeli psychoterapii dominujących współcześnie w Polsce i w niektórych krajach europejskich, a także stworzenie możliwości dyskusji środowiska psychoterapeutycznego na temat zapotrzebowania i dostępności psychoterapii w Polsce, społeczno-prawnych aspektów zawodu psychoterapeuty oraz kwestii standardów szkolenia w psychoterapii, zwłaszcza w kontekście postępujących prac związanych z projektem ustawy o niektórych zawodach medycznych.
W programie spotkania znalazł się szereg interesujących wykładów wybitnych psychoterapeutów - klinicystów i badaczy psychoterapii. W jednym z nich ("Jak sojusz terapeutyczny wpływa na skuteczność psychoterapii? Wnioski dla praktyki") prof. Lidia Cierpiałkowska wstrząsnęła przekonaniami wielu słuchaczy - referując m.in. poglądy i wyniki badań pomniejszające znaczenie przymierza terapeutycznego - do niedawna jednego z filarów koncepcji skutecznych procedur psychoterapeutycznych.
Prof. Czesław Czabała, który mówił o zapotrzebowaniu, ofercie i perspektywach psychoterapii w polskiej publicznej służbie zdrowia, zaskakująco (o ile nam wiadomo po raz pierwszy w historii polskiej psychoterapii) wykorzystał Rocznik Statystyczny do zobrazowania części sytuacji krajowej praktyki psychoterapeutycznej w podziale regionalnym.
Inne wystąpienia nawiązywały np. do konsekwencji poszczególnych rozwiązań legislacyjnych, wiele było też równoległych warsztatów, dyskusji oraz posterów. Czytelników zainteresowanych szczegółowym programem konferencji informujemy, iż znajduje się on na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego - www.psychiatria.org.pl - na podstronie Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP.
Jak się wydaje, wspomniane założenia Komitetu Naukowego, dotyczące celów konferencji zostały spełnione, a dyskusje, choć niekiedy - z uwagi na tematykę - burzliwe, uznać można za owocne i poszerzające wiedzę i perspektywy uczestników.
Warto również podkreślić bardzo sprawną pracę Komitetu Organizacyjnego oraz sam, często uznawany za nieprawdopodobny, fakt współdziałania kilku organizacji psychoterapeutycznych co nie pozostało bez korelacji z miłą atmosferą miejsca konferencji, utrzymaną pomimo wspomnianych gwałtownych dyskusji.

 

Lista artykułów w numerze :
Numer: 2
Tytuł: PSYCHIATRIA I PSYCHOTERAPIA. Tom 4, Nr 2-3. Lato-Jesień 2008
Wydany: 2009-01-14
Lista wszystkich numerów: zobacz »