Aktualności i opinie

Wyszukiwarka
..:: Rola muzyki i wyobraźni w muzykoterapii metodą Guided Imagery and Music (GIM) 63-68 ::..
Rola muzyki i wyobraźni w muzykoterapii metodą Guided Imagery and Music (GIM) 63-68
 

Krzysztof Stachyra

Rola muzyki i wyobraźni w muzykoterapii metodą Guided Imagery and Music (GIM)             63-68

The role of musicand imagery in GIM music therapy method             63-68

Streszczenie

Autor przedstawia najbardziej popularny model mu­zykoterapii receptywnej, a mianowicie model kierowanej wizualizacji z muzyką, w którym owo kierowanie wyobra­żeniami przebiega za pośrednictwem utworów muzycznych. Opisuje kolejno stadia tej terapii oraz analizuje mechanizmy za pośrednictwem których działa. Poświęca uwagę również zastosowaniu i efektywności tej metody, przedstawiając ba­dania nad różnymi grupami pacjentów, u których uzyskano poprawę objawową.

Summary

The author shows the basic description of Guided Imagery and Music, the most popular receptive music therapy model. The course of the session and the results of the research confirming the effectiveness of this method have been presented.

 

Lista artykułów w numerze :
Numer: 2
Tytuł: PSYCHOTERAPIA 2/2008
Wydany: 2008-09-12
Lista wszystkich numerów: zobacz »