Aktualności i opinie

Wyszukiwarka
..:: artykuł 4 Katarzyna Klasa, Jerzy A. Sobański SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI Society for Psychotherapy Research 39th Annual Meeting, Barcelona, Spain 2008 ::..
artykuł 4 Katarzyna Klasa, Jerzy A. Sobański SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI Society for Psychotherapy Research 39th Annual Meeting, Barcelona, Spain 2008
 

PSYCHIATRIA I PSYCHOTERAPIA. 2008; Tom 4, Numer 1: artykuł 4.

 

Katarzyna Klasa, Jerzy A. Sobański

Sprawozdanie z konferencji Society for Psychotherapy Research 39th Annual Meeting, Barcelona, Spain 2008.

 

W dniach 18-21 czerwca 2008r., w Barcelonie odbyło się 39 doroczne Międzynarodowe Spotkanie Society for Psychotherapy Research (Society for Psychotherapy Research, 39th Annual Meeting). Tegoroczna konferencja SPR w Barcelonie, której przewodnim tematem były "Neurobiologiczne i społeczno-kulturowe konteksty psychoterapii i badań psychoterapii", była wyjątkowa pod względem liczby uczestników - organizatorzy podjęli około 600 osób, pochodzących z 31 krajów i reprezentujących wszystkie kontynenty. Program naukowy obejmował 116 paneli (prawie 400 prac), 8 sesji poświęconych krótkim doniesieniom, 155 zgłoszonych posterów, 10 dyskusji panelowych poświęconych tak różnym tematom jak kulturowe aspekty badań w dziedzinie psychoterapii, programy kształcenia, czy status psychoterapii jako dziedziny leczenia i badań w różnych krajach.

Indeks głównych tematów prac przedstawianych na omawianym spotkaniu liczył 35 pozycji i obejmował tak rozległe tematy jak m.in. przymierze terapeutyczne, przywiązanie, zaburzenia dzieci i młodzieży, zaburzenia depresyjne, rodzina, grupa, narzędzia diagnostyczne, lingwistyka w psychoterapii, podłoże biologiczne zaburzeń psychicznych, osobowość, prewencja zaburzeń psychicznych, terapeuta, trauma i inne.

Z uwagi na wielość interesujących wykładów i dyskusji, uniemożliwiającą obecność na nawet większości z nich trojgu przedstawicieli z Polski (J.W.Aleksandrowicz, K.Klasa, J.A.Sobański), ograniczymy się tu do omówienia tych wykładów, które wybraliśmy z uwagi na ich powiązanie z naszą pracą w Katedrze Psychoterapii UJ CM i Zakładzie Psychoterapii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

                W ramach panelu pt. "Aktualne badania w zakresie psychoterapii i poradnictwa grupowego" William Piper przedstawił pracę na temat "wzorce wyników leczenia od zakończenia leczenia do katamnezy w krótkoterminowej terapii grupowej", Robert Gleave mówił o różnicach w efektywności terapii indywidualnej, grupowej i terapii łączącej obie te modalności, Azy Barak o czynnikach sprawiających, że internetowe grupy wsparcia działające w internecie są dla swoich uczestników korzystnym doświadczeniem, wspierającym oddziaływania prozdrowotne, natomiast Zipora Shechtman zaprezentowała refleksje z badań dotyczących zmiennych indywidualnych i procesu wpływających na wyniki w grupach poradnictwa psychologicznego.

                Panel "Zmiana w zakresie emocji, mechanizmów obronnych, przeżywania i motywacji w przypadku klinicznym psychoanalizy o umiarkowanych efektach" prowadzonej przez przedstawicieli Uniwersytetu Montrealskiego, Serge Lecours, Kelly Stelmaszczyk i Manet Bhatia w szczegółowy sposób omówili różne aspekty przebiegu i efektów kilkuletniej psychoanalizy pacjenta, prowadzonej w ramach programu badawczego. Uczestnicy panelu mogli zapoznać się także z pomysłami metodologicznymi i narzędziami oceny, jakimi posługiwano się w omawianych badaniach.

                Interesujące prace na temat metodologii i narzędzi statystycznych używanych w badaniach nad psychoterapią i efektywnością psychoterapii przedstawiono w panelu "TOP: własności psychometryczne baterii testów oceniających wyniki w wersji dla dzieci, młodzieży i dorosłych", oraz "Czy wszyscy muszą wygrać? Monachijskie badanie nad psychoterapią (the Munich Psychotherapy Study)" oraz "Pomiary: użyteczność kliniczna i perspektywy badawcze".

                Różne aspekty m.in. wyników psychoterapii w różnych grupach zaburzeń, systemy monitorowania efektywności leczenia, kwestie związane z procesem psychoterapii, relacją terapeutyczną, rolą rodziny, a także wiele innych, były tematami posterów i dyskusji między uczestnikami w ramach sesji posterowych. Autorzy niniejszego doniesienia przedstawili następujące prace: "Agoraphobia vs. social phobia: distinct disorders or overlapping entities?" (K.Klasa i J.A.Sobański), "Family of origin and present life circumstances as potential psychotherapy dropout predictors. Odds ratio method application" (J.A.Sobański),  "Routine monitoring and measurement of outcome in neurotic disorders psychotherapy" (J.W.Aleksandrowicz i J.A.Sobański).

W dyskusji dotyczącej zagadnienia "Profesji psychoterapeutycznych jako kontekstów praktyki psychoterapii i badań", pod przewodnictwem Davida Orlinsky'ego, przedstawiono sytuację praktyki i badań nad psychoterapią w szeregu krajów: Austrii, Kanadzie, Chile, Republice Czeskiej, Francji, Niemczech, Norwegii, Izraelu, Portugalii, Rumunii, Szwajcarii, Izraelu, Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Urugwaju, a także w Polsce (J.W.Aleksandrowicz). Na podstawie przedstawionych przez dyskutantów informacji wywiązała się szersza dyskusja dotycząca rozumienia psychoterapii, definiowania umiejętności i wiedzy niezbędnych do jej profesjonalnego wykonywania. Podobne tematy poruszane były także w panelu poświęconym " międzynarodowym spojrzeniom na możliwe, prawdopodobne i pożądane drogi rozwoju zawodów związanych z psychoterapią".

Warto w tym miejscu zauważyć, że podobne zagadnienia stanowić będą także jeden z tematów polskiej konferencji, organizowanej przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Sekcję Naukową Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, pt. "Psychoterapia w Polsce - teraźniejszość i przyszłość", która odbędzie się w Warszawie, w dniach 17-18 października br.

Współpracę i wymianę intelektualną wspomagała sprawna obsługa techniczna i organizacyjna w hotelu Barcelo Sants, oraz niepowtarzalna atmosfera wieczornej Barcelony, w której nierzadko miejsce miały nieplanowane spotkania uczestników konferencji i dalsze dyskusje.

 

 

Lista artykułów w numerze :
Numer: 1
Tytuł: PSYCHIATRIA I PSYCHOTERAPIA. Tom 4, Nr 1. Wiosna 2008
Wydany: 2008-07-20
Lista wszystkich numerów: zobacz »