Aktualności i opinie

Wyszukiwarka
..:: William W. Weddington Jr, Jesse O. Cavenar Jr ZAKOŃCZENIE Z INICJATYWY TERAPEUTY: BURZA PRZECIWPRZENIESIENIOWA ::..
William W. Weddington Jr, Jesse O. Cavenar Jr ZAKOŃCZENIE Z INICJATYWY TERAPEUTY: BURZA PRZECIWPRZENIESIENIOWA
 

 

Reprinted with permission from the American Journal of Psychiatry, American Psychiatric Publishing, Inc. Copyright 1979. All rights reserved. Permission is granted for the use of this material in Psychiatria i Psychoterapia webjournal only. Permission must be requested from American Psychiatric Publishing, Inc. for any further use of this material. Przedruk i przekład za zgodą American Journal of Psychiatry, American Psychiatric Publishing, Inc. Copyright 1979. Wszystkie prawa zastrzeżone. Zgoda dotyczy użycia niniejszego materiału wyłącznie w czasopismie internetowym Psychiatria i Psychoterapia. Wszelkie inne wykorzystanie niniejszego materiału wymaga zwrócenia się do American Psychiatric Publishing, Inc.

 

ISSN 1895-3166

PSYCHIATRIA I PSYCHOTERAPIA. 2006; Tom 2, Numer 2: artykuł 2.

 

William W. Weddington Jr, Jesse O. Cavenar Jr

ZAKOŃCZENIE Z INICJATYWY TERAPEUTY: BURZA PRZECIWPRZENIESIENIOWA

TERMINATION INITIATED BY THE THERAPIST: A COUNTERTRANSFERENCE STORM

 

Oryginalna wersja artykułu ukazała się w American Journal of Psychiatry. 1979; 136, 10, 1302-1305. Tłumaczenie za zgodą wydawcy Katarzyna E. Klasa, redakcja tekstu Jerzy A. Sobański. Artykuł ten będzie dostępny na naszych łamach tylko przez 3 miesiące.

 

keywords: psychotherapy termination, psychotherapist, countertransference

słowa klucze: zakończenie psychoterapii, psychoterapeuta, przeciwprzeniesienie

 

Summary

Termination of psychotherapy has been infrequently examined in the literature and often ignored by many training programs. Not only are criteria and techniques for termination not often discussed, but termination as a therapeutic opportunity has been neglected. The authors present two cases of psychotherapy termination initiated by the therapist and point out that countertransference phenomena potentially destructive, are the major aspect separating psychotherapy termination by mutual agreement and termination initiated by the therapist. Careful, regular, and attentive supervision for therapists in training is essential to counterbalance the intensified countertransference reactions involved.

 

Streszczenie:

Zakończenie psychoterapii jest zagadnieniem rzadko poruszanym w literaturze i często pomijanym w programach szkoleniowych. Rzadko dyskutowane są nie tylko kryteria i techniki kończenia terapii, a także zaniedbuje się potencjał terapeutyczny zawarty w zakończeniu. Autorzy prezentują dwa przypadki, w których zakończenie terapii zostało zainicjowane przez terapeutę i wskazują na fakt, że zjawiska przeciwprzeniesienia, potencjalnie destrukcyjne, są głównym kryterium oddzielającym zakończenie terapii za obustronnym uzgodnieniem i zakończenie z inicjatywy terapeuty. Staranna, regularna i uważna superwizja szkolących się terapeutów jest niezbędna do zrównoważenia nasilonych reakcji przeciwprzeniesieniowych.

 

 

PEŁNY TEKST ARTYKUŁU Z POWODU UPŁYWU ZASTRZEŻONEGO PRZEZ WYDAWCĘ OKRESU 3 MIESIĘCY STAŁ SIĘ JUŻ NIEDOSTĘPNY.

 

 

Zapraszamy Czytelników do dyskusji na naszym Forum - wątek dyskusyjny dla tego artykułu: 

 

http://www.psychiatriapsychoterapia.pl/index.php?a=forum_list&p=view&id=463

 

Redakcja

 

Lista artykułów w numerze :
Numer: 2
Tytuł: PSYCHIATRIA I PSYCHOTERAPIA. Tom 2, Nr 2. Lato 2006.
Wydany: 2006-07-01
Lista wszystkich numerów: zobacz »