Aktualności i opinie

Wyszukiwarka
..:: Informacja Agencji UE ds. narkotyków ::..
Informacja Agencji UE ds. narkotyków
 
 ISSN 1895-3166

PSYCHIATRIA I PSYCHOTERAPIA 2005; Tom 1, Numer 1, INFORMACJE

 

Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii
 
Notatka informacyjna Agencji UE ds. narkotyków z siedzibą w Lizbonie

 

NAJNOWSZE INFORMACJE NA TEMAT PROBLEMU NARKOTYKOWEGO W EUROPIE

Sprawozdanie roczne 2005 Agencji UE ds. narkotyków


Fakty, liczby oraz analizy dotyczące narkotyków: cała Europa oraz poszczególne kraje

Najnowsze tendencje oraz reakcje prawne, polityczne i społeczne

Wybrane zagadnienia: szkodliwość społeczna, alternatywy dla kary pozbawienia wolności, buprenorfina


(7.11.2005 LIZBONA) W Sprawozdaniu rocznym 2005, które zostanie wkrótce opublikowane przez EMCDDA, agencję UE ds. narkotyków z siedzibą w Lizbonie, przedstawiono główne zagadnienia związane z narkotykami w Europie.


Data publikacji: czwartek, 24 listopada

Godzina: 10:00 CET (czas brukselski)

Miejsce: sala prasowa Parlamentu Europejskiego (PHS OA 050), rue Wiertz, B-1047 Bruksela


Tegoroczne Sprawozdanie roczne na temat stanu problemu narkotykowego w Europie zawiera dane pochodzące z 25 Państw Członkowskich UE, Norwegii oraz trzech państw kandydujących do UE (Bułgarii, Rumunii i Turcji). Sprawozdanie zawiera cztery rozdziały poświęcone poszczególnym narkotykom, które uzupełniono kolejnymi rozdziałami poświęconymi: polityce i prawu antynarkotykowemu; szkołom, młodzieży i narkotykom; przestępczości oraz zagadnieniom związanym z więziennictwem. Sprawozdanie będzie dostępne w 22 językach (19 językach UE oraz w języku norweskim, bułgarskim i rumuńskim).


Internetowa wersja sprawozdania pojawi się w tym samym czasie na poświęconej sprawozdaniom rocznym stronie internetowej http://annualreport.emcdda.eu.int . Na tej stronie znajdują się również notatki informacyjne (w 22 językach) i sprawozdania krajowe opracowane przez sieć krajowych punktów kontaktowych Reitox (http://www.emcdda.eu.int/?nnodeid=435). Sprawozdanie uzupełniają trzy wybrane zagadnienia (w języku angielskim) dotyczące: szkodliwości społecznej związanej z narkotykami, alternatyw dla kary pozbawienia wolności dla przestępców uzależnionych od narkotyków; stosowania buprenorfiny w leczeniu substytucyjnym (http://issues05.emcdda.eu.int )

Tego samego dnia EMCDDA przedstawi swój Biuletyn statystyczny 2005, publikację internetową zawierającą ponad 200 tabel i 100 wykresów statystycznych, uzupełniających analizy zawarte w tegorocznym sprawozdaniu (http://stats05.emcdda.eu.int ). Obraz dopełniają opisy poszczególnych krajów, czyli graficzne podsumowania sytuacji pod względem narkotyków w danych krajach (http://dataprofiles05.emcdda.eu.int ).

Ww. materiały zostaną udostępnione online o godz. 10:00 (CET). W dniu publikacji w EMCDDA (w Lizbonie) będą działać biura pomocy (Helpdesks) w celu udzielania odpowiedzi na pytania dziennikarzy

(Tel. 351 218 11 3000), podobnie jak krajowe punkty kontaktowe Reitox, które dodatkowo będą odpowiadać na pytania dotyczące poszczególnych krajów (Helpdesks: http://www.emcdda.eu.int/?nnodeid=1225).

 

Aby zmniejszyć natężenie ruchu na głównej stronie internetowej, EMCDDA uruchomi również dodatkową stronę internetową (http://pt.emcdda.eu.int), umożliwiającą dostęp do sprawozdania i notatek informacyjnych. Notatki informacyjne będą także dostępne na stronie http://www.emcdda.eu.int/?nnodeid=875

 

Kontakt: Kathy Robertson, Współpraca z mediami. Kathryn.Robertson@emcdda.eu.int

Rua da Cruz de Santa Apolónia 23-25, 1149-045 Lizbona, Portugalia

Tel. (351) 218 11 3000. Fax (351) 218 13 17 11 . info@emcdda.eu.int. http://www.emcdda.eu.int

 

Nr 8/2005

 

Lista artykułów w numerze :
Numer: 1
Tytuł: PSYCHIATRIA I PSYCHOTERAPIA. Tom 1, Nr 1. Jesień 2005.
Wydany: 2005-11-01
Lista wszystkich numerów: zobacz »