Aktualności i opinie

Wyszukiwarka
..:: RECENZJA: Kinga Bobińska, Piotr Gałecki ZABURZENIA PSYCHICZNE U OSÓB UPOŚLEDZONYCH UMYSŁOWO ::..
RECENZJA: Kinga Bobińska, Piotr Gałecki ZABURZENIA PSYCHICZNE U OSÓB UPOŚLEDZONYCH UMYSŁOWO
 

Copyright Ó Psychiatria i Psychoterapia

ISSN 1895-3166

Psychiatria i Psychoterapia 2010, Tom 6, Nr 2: s.51.

 

 

Jerzy A. Sobański              àwersja pdf

RECENZJA:

Kinga Bobińska, Piotr Gałecki

ZABURZENIA PSYCHICZNE U OSÓB UPOŚLEDZONYCH UMYSŁOWO

Wydawnictwo Continuo, Wrocław 2010.

 

Ilustracje, w tym pierwsza strona okładki zachęcają do sięgnięcia po tą pozycję, podobnie jak żywoczerwony kolor. Publikacja niewielkich rozmiarów zakończona jest kilkustronicową bibliografią świadczącą o starannym przygotowaniu pracy. Ze spisu piśmiennictwa można zresztą wywnioskować, że polska literatura przedmiotu jest raczej skromna lub zdaniem Autorów mało przydatna. Tym cenniejsze wydaje się nawet skrótowe zaprezentowanie badań własnych Autorów.

Niemal na początku lektury pojawia się pytanie o adresatów - docelową grupę czytelników akurat tej pozycji i przy takim poziomie jej szczegółowości. Moim zdaniem są to przede wszystkim nauczyciele szkół specjalnych i klas integracyjnych, studenci pedagogiki, pediatrzy i lekarze rodzinni. Także przynajmniej niektórzy krewni osób upośledzonych mogą skorzystać na lekturze, może nawet w większym stopniu niż specjaliści psychiatrzy.

A lekarze specjalizujący się w psychiatrii? Prawdopodobnie również skorzystają, o ile zagadnienia nie poznali już w oparciu o publikacje szczegółowe. Książka oferuje w każdym wypadku przejrzysty układ, nawiązuje do aktualnych klasyfikacji diagnostycznych i pozwala na chwilę odprężenia i kontaktu ze sztuką (starannie wybranymi przykładami twórczości osób upośledzonych umysłowo).

Przy miłej dla oka szacie graficznej i starannej edycji nie uniknięto jednak niewielkich niedociągnięć: trzy kolejne rozdziały w tym podsumowanie rozpoczyna fraza "osoby upośledzone umysłowo", w Piśmiennictwie można znaleźć literówki. Nic nie szkodzi.

Natomiast na stronie 7 znajduje się błąd, którego nie można pominąć bez wskazania konieczności korekty: cyt. "Według Orwida..." w rzeczywistości przywołuje niedawno zmarłą wybitną postać polskiej psychiatrii dzieci i młodzieży i wspaniałego krakowskiego nauczyciela psychoterapii Profesor Marię Orwid.

 

 

 

Lista artykułów w numerze :
Numer: 2
Tytuł: PSYCHIATRIA I PSYCHOTERAPIA. Tom 6, Nr 2, Lato 2010
Wydany: 2010-08-29
Lista wszystkich numerów: zobacz »